Besplatna verzija, SQL Server Express, ne omogućuje nikakvu integrisanu alatku za zakazivanje posla bekapa baze podataka (SQL Server Agent je prisutan samo u verzijama koje se plaćaju); u