Ads by Google

Kako sačuvati licencu za Windows i Office – Advanced Tokens Manager

 

Čuvanje Licence za Microsoft Windows i Microsoft Office

U ovom članku je predstavljen jednostavan način za čuvanje licence za Microsoft Windows i Microsoft Office. Ova opcija je pogodna ukoliko želite da reinstalirate operativni sistem jednog računara zbog grešaka u radu ili drugih razloga, i nakon reinstalacije vratite licencu. Nakon vraćanja licence će pisati da je Windows aktiviran i da je Genuine.

Ukoliko ne sačuvate licencu, morali biste nakon reinstalacije operativnog sistema opet aktivirati svoju kopiju Windowsa preko Interneta ili telefona, dok ova procedura ne zahteva te aktivnosti. Začkoljica sa Windowsom je ta što se isti može aktivirati sa jednim serijskim brojem ograničen broj puta, a ovom procedurom izbegavamo aktivaciju.

Proceduru sam testirao na Windows 7 Professional, 64-bitnoj verziji, sa Service Pack 1, dok je Office v2010. Softver koji sam koristio je Advanced Tokens Manager.

Kako se koristi Advanced Tokens Manager

Advanced Tokens Manager je softver koji je još uvek u fazi RC (dakle, Release Candidate) i sa njim sam uspešno sačuvao licencu, izvršio reinstalaciju operativnog sistema, instalirao par nedostajućih drajvera i odmah nakon reinstalacije – vratio sačuvane licence za Windows i Office. Iako autor preporučuje da se koriste isti drajveri i na reinstaliranom operativnom sistemu, ja nisam instalirao iste i procedura se uspešno završila (pogledajte sekciju dodatne napomene).

Preuzmite ovaj besplatan softver odavde:

Homepage: http://joshcellsoftwares.com/products/advancedtokensmanager/

Napomena: softver zahteva da je preinstaliran .NET Framework v4.0.

U potpunosti podržani operativni sistemi su sledeći:

  • Windows 8 izdanja
  • Windows 7 izdanja
  • Windows Vista izdanja
  • Windows Server 2008 / 2011 / 2012 izdanja
  • Microsoft Office izdanja od verzije 2010 do 2013

Pod “izdanja” se misli na sve moguće verzije Windowsa (Professional, i sl.) i na sve  i  sve servisne pakete (Service Pack).
Napomena: Windows 8.1 je delimično podržan; naime, podržan je backup jedino ako je aktivacija odrađena preko telefona.

Pokrenite softver i dočekaće vas sledeći prozor:

Backup Windows and Office licence

Kao što se vidi sa slike, aplikacija je vrlo jednostavna i pregledna i pruža uvid u product key (taj deo sam zasenčio). U sledećem koraku će se javiti detaljno upozorenje:

Backup of Windows activation

Nakon klika na Yes, formiraće se folder Windows Activation Backup i evo kako to izgleda kod mene na računaru:

Backup a token related to Windows activation.

Inače, proceduru sam pokušao i na jednoj piratskoj verziji Windowsa 7, testiranja radi, i nije uspeo backup – prikazalo mi se samo par karaketra ključa i nisam mogao da nastavim dalje sa procedurom.

Vraćanje licence je jednostavno, pokrene se softver, odabere ovaj folder i aktivacija je završena.

Dodatne napomene autora softvera Advanced Tokens Manager

Features:

৹ Activation restore success rate of 100% if the new product edition is the same from backup and the copy is clean installed.
৹ Preserve the Hardware ID Master Generation Key for sensitive license channels when it is activated by Phone.
৹ Use the same backup for restore the activation status infinitely on the same hardware.
৹ Do not take ownership of any activation file backup / restoring the file properties.
৹ Activate the product from x86 to x64 and vice versa when have the same edition.
৹ Install a fresh product windows copy with newer service packs and updates.
৹ Stores all activation details for a trusted activation restore.
৹ All product license activation channels are fully-supported.
৹ Check if the detected key match with the installed license.
৹ Backup integrity checker with CRC32 of all backed-up files.
৹ Check if the backup is valid for the product Edition.
৹ Force the restore reinstalling files from tokens.dat.
৹ Update your drivers without lost the activation.
৹ Refresh the drivers before the restore.
৹ Application log for activation restore.
৹ Static Product ID after activated.

 

Notes

৹ You must have the correct SLIC (Software Licensing Description Table) for OEM activations.
৹ Online and Phone activations will be instantly activated after restore.
৹ Do not have major changes on the hardware.
৹ Windows 8 and Office 2013 have the same activation system, so the backup is saved in one place called of
‘Activation Backup’, that stores all license data for Windows and Office.
৹ For the Windows 8 and Office 2010 or Windows 7 with the Office 2013 or 2010, the backup is made separately
called of ‘Windows Activation Backup’ and ‘Office Activation Backup’ respectively.
৹ Is needed to install the Windows and Office 2013 for restore their activation on a Windows 8 system.

* All backup data are stored on the root of the application in folders separately.
* Limited activations that have grace period is not supported. In other words, only permanent activations
is supported for Windows and Office.
* For Upgrade Activations, is needed the installation of a Retail copy of the Operating System. In other words,
you will get problems restoring an upgrade activation on a Volume License copy.
* If you have restarted the computer on the restore, the network adapters does not will work properly. You need
to activate your network on the Device Manager.
* Is advised the installation of the same drivers from the backup on the restore to avoid problems on the activation.

Summary
How to perform Windows and Office license backup
Article Name
How to perform Windows and Office license backup
Description
In this article is presented a very simple way to backup activation license of your Windows operating system and Microsoft Office.
Author
www.CreativForm.com