Često u našem poslu nailazimo na problem sa keširanjem podataka u pretraživačima. Ako napravimo aplikaciju koju koristi veliki broj ljudi, brzo shvatamo da postoji veliki broj uređaja i pretraživača koji posećuju naš veb